Wie si mir?

"Fir mech bedeit Succès, dass ee vum Client appreciéiert gëtt. Fir bei eis ze schaffen, muss een d'Persoun op der anerer Säit vum Comptoir gär hunn." 

Den Henri Renmans 

Dat seet alles. D'Mark Renmans wier net dat, wat aus hir ginn ass ouni hir remarquabel Basisprinzipien, déi virun allem um Respekt opbauen. De Respekt vum Client, vun eise Mataarbechter, vun eisem Fleesch a vun eiser traditioneller Approche vun der Metzlerei, vum Knowhow bis zur Zefriddenheet vum Client.

Den Henri Renmans weess effektiv vu wat hie schwätzt. Hien huet d'Metzlerhandwierk vu sengem Papp geléiert a während ville Joeren d'Departement vun de frësche Produiten an enger Kette vu Supermarchéë geleet. Mat dësen zwee Trëmp an der Täsch – d'Kenntnis souwuel vum Beruff wéi och vum Distributiounsecteur – mécht hien 1978, zesumme mat senger Fra, dem Nicole Albert, seng eege Metzlerei op. 

Déi éischt Renmans-Metzlerei niewent engem Aldi, deen deemools nach Discounter housch, huet hir Dieren 1980 opgemaach. An den nächste Joere wiisst Renmans séier, parallel zum Aldi-Reseau. 

1984 hëlt den Henri de Richard Bovy zum Geschäftspartner, dee chargéiert gëtt, dëse staarke Wuesstem ze encadréieren. Hien ass zoustänneg fir d'Administratioun, fir d'Gestioun vum Personal, fir d'Comptabilitéit a fir de Marketing. Hien dréit och zu der kommerzieller Entwécklung vu Renmans bäi.

1989 mécht déi éischt Metzlerei am Frankräich, déi Henri Boucher gedeeft gëtt, hir Dieren niewent engem Aldi-Supermarché op. Déi éischt Metzlerei zu Lëtzebuerg kënnt 1992 no. 1993 fänken dem Henri Renmans seng Bouwen, de Rik an den Nico, an der Firma un. De Fils vum Richard Bovy, de Jeoffrey Bovy, kënnt 2006 an d'Equipe. Renmans bleift also och haut nach e Familljebetrib zu 100%.